Werkvergunningen: kan het beter en met meer draagvlak ?

19-03-17

Werkvergunningen zijn een goed middel om de veiligheid van werkzaamheden te borgen. Maar in de praktijk worden de vergunningen vaak slecht ingevuld, wordt het proces niet goed gevolgd, worden maatregelen niet altijd genomen en zijn de medewerkers, op zijn zachts gezegd, niet blij met de procedure. Moet je de klachten negeren en strenger worden ? Of hebben de betrokkenen wel een punt en kan je wat aan de systematiek doen om het draagvlak en de uitvoering te verbeteren ? Lees hier meer over de aanpak van een bedrijf in de water productie

Er zijn veel manieren om met vergunningen om te gaan, maar de meest gebruikte werkwijze in Nederland en Belgie is de Deltalinqs systematiek. Deltalinqs, maar ook andere methodes zitten goed in elkaar, maar bedrijven ervaren ook met deze methodes de genoemde problemen. Soms heeft het te maken met training of een verkeerde toepassing van regels, maar soms ook met de inzet van de vergunning voor zaken waar de vergunning nooit voor is bedoeld.

De Deltalinqs systematiek is ontstaan in de (Petro-) Chemische industrie in de Botlek. De vergunning is bedoeld voor onderhoud of service werkzaamheden aan installaties en zorgt er voor dat degene die over de installatie gaat de vergunning aan de onderhoud/service-monteur verleent.

Vergunningen worden echter vaak ingezet om bij te houden wie waar aan het werk is of omdat het gebruikelijk is en moet van het management. Dan wordt dezelfde systematiek gebruikt voor werkzaamheden waar het risico laag is of voor werkzaamheden waar geen sprake is van een installatie. De consequentie is dat de medewerkers veel werk moeten besteden aan vergunningen die geen of weinig nut hebben. Dan gaat men de vergunningen als ballast beschouwen en worden vergunningen slecht ingevuld en gevolgd; ook bij werkzaamheden waarbij het risico wel hoog is.

Zo hebben we de situatie in een bedrijf verbeterd die ook risicovolle werkzaamheden deed aan niet chemische installaties, laboratoria en gebouwen. Het eerste wat wij bij het bedrijf deden, was een onderzoek naar de werkwijze, klachten en wensen van de betrokkenen. Daarna hebben wij verschillende 'best practices' beoordeeld en een keuze gemaakt voor de beste oplossing voor het bedrijf: een reguliere werkvergunning (eventueel met een TRA) bij hoog risico werkzaamheden aan installaties, een meer eenvoudige methode bij lagere risico's, altijd een LMRA en een aparte aanwezigheidsregistratie.

In de chemie zijn de 'operators' altijd de verstrekkers; de operators halen de installatie uit bedrijf en zorgen voor veiligstellingen. Bij het bedrijf zijn de operators echter niet altijd de mensen die de installatie beheren of veiligstellen. Er is besloten om soms andere mensen als verstrekker aan te wijzen en de operators als mede-ondertekenaars.

Met deze twee maatregelen hebben wij ervoor gezorgd dat er minder inspanning nodig is als dat kan en dat er uiteindelijk draagvlak voor de vergunning ontstond. Medewerkers besteden meer tijd aan veilig werken als dat echt nodig is.

Wil je ook weten hoe je proces efficienter kan; en met meer draagvlak? Klik hier voor mogelijkheden