Werk­vergun­ningen


kan het beter, met meer draagvlak?

De facto standaarden zoals die van Deltalinqs zijn een goede basis om het vergunningen proces in te richten. Als je dat doet en iedereen traint, zou je verwachten dat het proces daarna goed zou verlopen. Veelal zie je na een tijd echter, dat de procedure niet goed wordt gevolgd, dat de kwaliteit van de vergunningen onvoldoende is en dat betrokkenen ontevreden zijn.

Je kunt dan meer trainen, strenger optreden of een (ander) software-systeem invoeren; dat helpt, maar soms komen de problemen na een tijd weer terug; dan moet je beter kijken naar de echte oorzaken. Dan moet je voor oplossingen zorgen die beter in de praktijk werken, die minder moeite kosten en uiteindelijk ook het draagvlak verhogen.

Bij PDT-consultancy kijken wij naar de specifieke risico’s van je bedrijf, spreken wij de betrokkenen en analyseren wij je vergunningen om een goed beeld te vormen van problemen en wensen. En op basis van best-practices die aansluiten op jouw soort bedrijf kunnen wij met de betrokkenen oplossingen definiëren waar de mensen achter staan.

PDT kan in 2 dagen interviews houden, vergunningen analyseren, in een workshop met betrokkenen de verbetervoorstellen definieren en aan het eind het geheel aan het management presenteren.


Vul je gegevens in en we nemen contact met je op.